« Úvod | Zamyšlení nad smrtí »

To je islam -anašíd

this is islam
471630994_ab5b4ee0dd_m
http://www.youtube.com/watch?v=U3RLI6efPGw

Anašíd This is Islam - Toto je islám

Věnováno nevinným obětem zbabělosti…..kdekoli.

1.
Lidé tohoto světa, víte pravdu o islámu, nebo si myslíte, že je to o bombardování letadel a zabíjení nevinných lidí.....
Zapomeňte na lži, jsem tu abych vám řekl jak to doopravdy je...., zasloužíte si vědět pravdu o tomto krásném způsobu života..

..

Chorus/Refrén

Lidé tohoto světa
Islám je jen o míru, neučí terorismu, je jen o lásce, a rodině a dobročinnosti a modlení se k jednomu Bohu, to je islám.

2.

Je to něco, co by jste měli znát, vím, že mi to pomáhá růst, zbavuje to chtivosti, špíny, arogance a učí nás to slušnosti.
Dokonalý způsob života, takže nevěřte všemu co vidíte a slyšíte, příliš mnoho lidí nosí titul muslima, ale islám nepraktikují.

..

Chorus/Refrén

Lidé tohoto světa
Islám je jen o míru, neučí terorismu, je jen o lásce, a rodině a dobročinnosti a modlení se k jednomu Bohu, to je islám.

..
A učí nás, že tento život pro nás Stvořitel učinil zkouškou, budeme-li následovat pravdu a dělat dobré skutky, odmění nás v dalším (životě po smrti)
a budeme-li vzpomínat na Boha a Jeho způsobem učit jeden druhého pravdu a trpělivost, společně můžeme žít v míru...
toto je islám.

Chorus/refrén 2x

Alláhu akbar

Bůh je největší

"...aby ten, jenž zabije jednoho člověka - nikoliv pro pomstu na někom anebo za to, že šířil pohoršení na zemi - byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré. A aby ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré..." súra Prostřený stůl 5:32

"... i úsměv může být dobročinnost..." prorok Muhammad, nechť mu Bůh požehná a dá míranglicky:

In dedication to the innocent victims of cowardice …everywhere

1.
People of the world do you know the truth about Islam, or do you think it’s about bombing planes and killing innocent people….
Forget about the lies, I am here to tell you how it really is……, you deserve to know the truth about this beautiful way of life…..

..

Chorus/Refrén

People of the world
Islam is all about peace, terrorism it doesn’t teach, it’s all about love, and family and charity and praying to one God, this is Islam.


2.
It’s something you should know, I know it’s really helped me to grow, it does away with greed, filth, arrogance and teaches us morality.
A perfect way to live, so don’t believe all you see and hear, too many people wear a title of a Muslim but they don’t practise Islam.

..

Chorus/Refrén

People of the world
Islam is all about peace, terrorism it doesn’t teach, it’s all about love, and family and charity and praying to one God, this is Islam.

And it teaches us the Creator’s made this life for us a test, and if we follow the Truth and do good deeds, He'll reward us in the Next
and if we remember God and teach each other truth and patience in this way, together we can live in peace
this is Islam.


God is the greatest.
5:32

“….even a smile can be charity…” prophet Muhammad, peace and blessing be upon him.
05.01.2008 12:04:59 | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se