« Úvod | Zamyšlení nad smrtí »

Osud

...pero bylo zvednuto, .....

ink
Věřit v osud je šestý pilíř víry
Allah ví přesně kdy a kde se vše stane a vše se stane dle Jeho rozhodnutí
Allahovo vědění je všeobsahlé, ví o všem, co Jeho služebník udělal , i udělá, dobrého či špatného, poslušnost či neposlušnost, zda je jeho místo v Ráji či Pekle .
To vše Allah připravil před naším stvořením.

Jeden hadýs říká, že když andělé jsou posláni vložit duši do plodu, a je nařízeno zaznamenat 4 věci: výživa, délka života, skutky a jestli bude štastný či ne( Ráj , Peklo)

Pohroma žádná nepropukne jinak než s dovolením Božím. A kdo věří v Boha, toho srdce On na správnou cestu uvede a Bůh je v každé věci vševědoucí.64/11

Budeme vás zkoušet trochu strachem a hladem a ztrátou na majetku i lidech a plodech - avšak oznam zvěst radostnou trpělivým
kteří, když postihne je neštěstí, hovoří: „My Bohu patříme a my k Němu se navrátíme!“2/155,156

Prorok, mír s ním řekl:" Buď spokojen s tím, co ti Allah přidělil a budeš nejbohatší z lidí (Ahmad a Tirmidhi)

A nepostihne žádné neštěstí zemi ani osoby vaše, aby nebylo zaneseno v Knize dříve, než jsme je stvořili - a to věru je pro Boha nadmíru snadné.
A jedná tak, abyste si nezoufali nad tím, co vám uniklo, a abyste se neradovali příliš z toho, čeho se vám dostalo. Bůh nemiluje žádného domýšlivce vychloubačného 57/22,23

A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte.2/216

Prorok, mír s ním řekl:.................pokud jsi postižen neštěstím, neříkej "Kdybych to udělal jinak"....radeji řekni " to je to, co Allah nařídil"......"kdyby" otevírá dveře pro práci satana..

>NEPOUŽÍVEJ OSUD JAKO OMLUVU PRO SVÉ ŠPATNÉ SKUTKY<
osud je sice předepsán, ale jen Allah ví, co je předepsáno. My bychom se měli chovat , co nejlépe. Je to náš výběr.
Takže pokud třeba někdo neprovádí modlitbu, zasluhuje trest za neposlušnost proti Allahovým příkazům, musí se kát a litovat svého skutku, jen tak mu může být odpuštěno.
Allah ví nejlépe
09.01.2008 18:47:49 | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se