« Úvod | Zamyšlení nad smrtí »

Šaria II, hadýsy

hadith1

volný překlad z této stránky

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/scienceofhadith/brief1/


Rozdělění hadýsů

Hadýs je složen ze tří částí.
Matn (text) , isnad (řetěz vypravěčů) a taraf ( část, nebo začátek věty textu, který referuje k výroku, činům nebo vlastnostem Proroka , mír s ním, nebo jeho souhlas s činy druhých). Autentičnost hadýsu závisí na spolehlivosti jeho vypravěčů

Klasifikace hadýsů, viz obr. na uvedenem odkazu
Existuje mnoho klasifikací hadýsů, zde uvedena pouze část


1)Podle odkazu na danou autoritu. Čtyři druhy hadýsů mohou být určeny.
a) Qudsi – Boží
- seslané od Allaha, převyprávěné slovy Proroka (mír s ním
b) Marfu – vyvýšený
- vyprávění od Proroka mír s ním , „Já jsem slyšel Proroka říci.......“
c) Mauquf – zastavený
- vyprávěni pouze od společníka, např: „ Bylo nám nařízeno.......“

2)Podle článků isnaad (přerušený nebo nepřerušený). Může být určeno 6 kategorií
a) Musnad – podpořený
- hadýs, který je převyprávěn tradicionalistou, založen na tom, co se naučil od svého učitele v době života určenému k učení, podobně pro každého učitele až isnaad dosáhne známého společníka, který převyprávěl od Proroka mír s ním
b) Mutassil – souvislý
- hadýs s nepřerušeným isnaadem, který jde zpátky pouze k společníkovi nebo následníkovi
c) Mursal – uspěchaný
- článek mezi následníkem a Prorokem chybí , např: když následník řekne: „ Prorok řekl.......“
d) Mauqati – rozbitý
- hadýs jehož článek někde před následníkem chybí
e) Mu’adal – zmatený
- hadýs, jehož vypravěč vynechá dva nebo více vypravěčů v isnaadu
f) Mu’allaq – zavěšený
- hadýs jehož vypravěč vynechá celý isnaad a cituje přímo Proroka (článek na začátku chybí)

3) Podle počtu vypravěčů, . Můžeme určit pět kategorií
a) Mutawatir – následný
- hadýs, který je převyprávěn takovým velkým počtem lidí, že se nemůže očekávat, že by se všichni shodli na lži
b) Aahad – oddělený
- hadýs, jehož počet vypravěčů nedosahuje mutawatir. Je dále rozdělěn na:
• Mashur – známý, hadýs převyprávěný více než dvěma vypravěči
• Aziz – řídký, silný; v jakékoliv fázi isnaadu jsou nalezeni pouze dva vypravěči
• Gharib – zvláštní; v nějaké fázi isnaadu pouze jeden vypravěč je nalezen

4) Podle vlastnosti textu a isnaadu
a) Mutawatir- následný
- hadýs, který je převyprávěn takovým velkým počtem lidí, že se nemůže očekávat, že by se všichni shodli na lži
b) Munkar – kritizovaný
- hadýs, který je převyprávěn slabým vypravěčem, a jehož vyprávění je proti jiným autentickým hadýsům
c) Mudraj – pozměněný
- obsahuje dodatek přidaný do textu hadýsu vypravěčem
5) Podle spolehlivosti a paměti vypravěčů. Toto nám umožní konečný úsudek nad hadýsem. Může být rozdělěn do 4 kategorií
a) Sahih – platný
-
b) Hasan – dobrý
- hadýs, jehož zdroj je známý a jehož vypravěči jsou jednoznační (nedvojsmyslní)
c) Da’eef – slabý
- hadýs, který nedosahuje statusu hasan. Obvykle slabost je:
Ø přerušení v isnaadu, v tomto případě by mohl být – podle druhu přerušení: munqati, mu’allaq, mu’dal nebo mursal
Ø jeden z vypravěčů má zneuctěný charakter kvůli lhaní, nadměrným chybám, opozici k záznamu z více spolehlivých zdrojů, zapojení v inovaci, nebo pochybnosti obklopující jeho osobu
d) Maudu‘ – vytvořený nebo padělaný
- hadýs, jehož text je protikladem zavedených norem Prorokova (mír s ním výroků, nebo jeden z vypravěčů je lhář. Vytvořený hadýs také můžeme poznat podle vnějších důkazů co se týče nesrovnalestech v datumech nebo časech dané události.

Mezi nejznámější sbírky hadýsů patří
# A collection of the ahadith in Sahih Bukhari

# A collection of the ahadith in Sahih Muslim

# A partial collection of the ahadith in Sunan Abu-Dawud

# A collection of the ahadith in Malik's Muwatta

Alláh ví nejlépe


bukharibooks

pokračování příště inshaALLAH
19.01.2008 12:27:47 | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se