« Úvod | Zamyšlení nad smrtí »

O duši

duše
Však ten, jenž postavení Pána svého se bál a duši svou před vášní spasil,


NAFS al-ammara bissu' -duše, která pobízí ke zlu, přináší si tím pro sebe trest.
Tato duše má shajtana za spojence, podrobuje se chtíči

Netvrdím, že duše má je nevinná, vždyť věru duše neustále nabádá ke špatnostem, pokud se Pán můj neslituje - a Pán můj věru je odpouštějící, slitovný.“ 12/53

Vy, kteří věříte! Nenásledujte kroky satanovy! Tomu, kdo následuje kroky satanovy, přikazuje on nestoudnost a věci zavrženíhodné. A kdyby nebylo laskavosti Boží vůči vám a milosrdenství Jeho, žádný z vás by se byl nikdy neočistil, avšak Bůh očišťuje, koho chce, a Bůh slyšící je i vševědoucí 24/31

Nikdo se nemůže zbavit zla sám bez pomoci ALLAHA, jen s Jeho pomocí může být zachráněn

NAFS al lawanna - duše, která se obviňuje, tato duše si je vědoma vlastní nedokonalosti

při duši, jež stálé výčitky si činí! 75/2

NAFS al mutna'inna - usmířená duše, tato duše je pokojná a věřící.
Její vlastník je v odpočinutí, s vědomostmi o Allahu a Jeho Poslu, a o tom , co Allah řekl o očekávání duše po smrti, pokojná duše, protože poslouchá ALLAHA, postavená proti vlastním touhám

vrať se k Pánu svému v zalíbení a spokojená! 89/27

tato duše má anděla, který jí pomáhá a provází ji, vkládá do ní dobro, a uvědomění si dobra, ochranuje od špatných skutků a ukazuje špatnost takového jednání.


Jednotlivá postavení duší se mohou měnit a přecházet jedno v druhé


A vyptávat se tě budou na Ducha. Odpověz: „Duch přichází z rozkazu Pána mého a bylo vám dáno z vědění, jen ne mnoho.“ 17/85

Co očerňuje duši
pýcha, arogance, zlo, tyranie, ............... o tom zase někdy příště , inshaALLAH


nafs
25.01.2008 16:05:42 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se