« Úvod | Zamyšlení nad smrtí »

Význam zuhd a wara

fear
Význam zuhd a wara´

Ibn Radžab al-Hanbali


Ibn al-Qajjim, nechť je k němu Alláh milosrdný, řekl: „Slyšel jsem Ibn Tajmiju říci: ´Zuhd (asketismus) je zanechání všeho, co nemá žádný přínos pro Posmrtný život, zatímco wara´ (bázeň) je zanechání věcí, u kterých se obáváš, že ti v Posmrtném životě ublíží.´ To je nejpřesnější a převládající formulace ohledně zuhd a wara´.“


Když pečlivě prozkoumáme a uvážíme výše zmíněné definice zuhd a wara´, můžeme usuzovat následující:

1. Status zuhd je vyšší než wara´, protože asketik nebo-li záhid by měl vždy přemýšlet o tom, co dělá. Měl by využívat svůj čas moudře a být opatrný, aby nepromrhal svůj život děláním věcí, které ho nepřiblíží k Alláhu Vyvýšenému a neměl by se zaplétat do záležitostí, které nemají žádný přínos pro Posmrtný život. Záhid je ten, který by měl přemýšlet o svých činech stejně jako o své mluvě a pokud jsou přínosné pro Posmrtný život, měl by je dělat a vynikat v jejich konání. Na druhou stranu pokud nejsou přínosné pro Posmrtný život, měl by se jich zříci, i kdyby mu v Posmrtném životě neublížily. To neznamená, že záhid by se nemohl těšit z dovolených věcí v tomto životě, spíše by jich měl užívat umírněně, bez překračování mezí a s tím úmyslem, že využívá tyto radosti, aby ho posílily v uctívání Alláha. Tímto způsobem se stanou přínosem pro jeho Posmrtný život.

Co se týká člověka, který je wari´ (obává se Alláha), ten zanechá věci, u kterých se bojí, že by mu mohly v Posmrtném životě ublížit. Proto pokud v nějakém činu není žádné ublížení, bude to dělat, i když mu to v Posmrtném životě nijak neprospěje. Jinými slovy tento člověk zanechá nezákonné věci a vše, co se jich dotýká a bude vykonávat povinné skutky a rituály a vše, co se jich dotýká. Co se týká povolených věcí, které dělá, není jeho úmyslem změnit je v akty uctívání. Je to vysoký status, ale je nižší, než status zuhd. Můžeme tedy říci, že každý záhid je zároveň wari´, ale ne každý wari´ je zároveň záhid.

Když jsme pochopili správný význam výrazů zuhd a wara´, můžeme se vypořádat s nesprávným významem a špatnými představami lidí, které doprovází chápání významů zuhd a wara´. Je to zvláště omezování zuhd na určité praktiky ať již se to týká jídla, pití, oblečení, určitého životního stylu, zanechání práce nebo využívání času pouze k uctívání a recitování Koránu a vykonávání aktů uctívání navíc; zatímco se zapomíná na širší význam zuhd, který zahrnuje zuhd srdce a jeho touhu po Příštím životě, lásku k Alláhu Vyvýšenému, závislost na Něm a zanechání všech hříšných skutků, které v Posmrtném životě člověku ublíží, ať již jsou otevřené nebo skryté.

Proto první věcí, kterou by měl záhid udělat, je zdržet se zakázaných věcí (harám) a dělat vše, co mu Alláh Vyvýšený přikázal. Potom by se měl člověk vyhnout všem pochybným věcem, které by mohly vést k zakázanému a konat chvályhodné činy. Nakonec by měl zanechat dovolené věci, které nejsou žádným přínosem pro Posmrtný život a i když bude něco z toho dělat, jeho úmyslem bude posílit se v uctívání Alláha Pochváleného a Vyvýšeného.V jeho případě se pak dovolené věci mohou obrátit v akty uctívání, které budou přínosem pro Posmrtný život.

Podle někoho můžeme zuhd a wara´ dosáhnout pouze vyhýbáním se zakázanému, nikoliv vykonáváním povinností.

Pokud se pečlivě zamyslíme nad definicí obou, zuhd i wara´, zjistíme, že obsahují jak zanechání zakázaného, tak vykonávání povinného.

Kdo se takto chová, bude ochráněn před mučením v Příštím životě; a co se týká špatných představ lidí, nacházíme mnoho protichůdných příkladů v životech těch, kdo o sobě prohlašují, že jsou asketici a zbožní.

Přeloženo z časopisu Al Jumuah, ročník 16, číslo 8, str. 18


25.01.2008 18:29:49 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se