« Úvod | Ali »

Abdur- Rahman ibn Awf

2044133973_5ffbde2873
Abdur –Rahman ibn Awf

Byl jedním z prvních osmi lidi, kteří přijali islam, byl jedním z deseti lidi, kterým byl slíben Ráj ( asharatu mubashshirin). Byl jedním z šesti, které Umar vybral , aby se mezi nimi vybral další chalífa po jeho smrti

Jeho jméno v Jahiliyyah bylo Abu Amr, ale když přijal islam , Prorok mu dal jméno Abdur Rahman , služebník Boha Milosrdného.

Abdur Rahman se stal muslimem před tím, než Prorok vstoupil do domu al Aqram

Abdur Rahman neunikl trestu , který museli muslimové snášet z rukou Kurajšovců , snášel jejich trest pevně, zůstal tak pevný , jako ostatní muslimové . A když byli přinuceni odejít z Mekky do Abyssinnia, protože útlak pokračoval, šel také. Vrátil se v době , kdy se říkalo, že podmínky muslimů v Mekce zlepšily, ale když poznal ,že to pravda nebyla , znovu Mekku opustil na druhou hijra.
Z Mekky ještě jednou provedl hijru do Mediny .

V krátkém čase po příjezdu do Medíny , začal Prorok uskutečňovat unikátní párování , rozdělení do dvojic Muhajirin a Ansar ( původni obyvatelé Mediny).
Abdur Rahman byl určen Prorokem s Sad ibn ar – Rabi’ah , ten mu řekl, můj bratře, mezi lidmi z medíny jsem nejbohatší, mám dva sady a dvě ženy, podivej , která zahrada se ti líbí a je tvoje a která z mých manželek se ti líbí a já se s ní pro tebe rozvedu.

Abdur Rahman byl vyvedený z míry a odpověděl, at ti Allah žehná a tvoji rodině , ale ukaz mi jen kde je suq

Abdur Rahman šel na trh a začal obchodovat s malými prostředky, později se stal bohatým a mohl se oženit, šel za Prorokem s vůni parfemu, která se z něj lynula
Oženil jsem se , řekl mu Abdur, a co jsi dal své manželce jako mahr …váhu nuwat ve zlate.

Byl velmi úspěšným obchodníkem, říkalo se o něm , že když on zvedne kámen , najde pod ním zlato nebo stříbro.

Vyznamenal se v bitvách u Badru a Uhud , v bitvě u Uhud utžil 20 ran , nekteré z nich hluboké.
Jednou Prorok připravoval expedici a řekl svým společníkům : přispějte sadaqah . Abdur Rahman šel do svého domu, rychle se vrátil , O posle Allaha , mám 4 tisíce dinarů, dva ti dam a dva nechám rodině.

Když se Prorok rozhodl poslat expedici do vzdáleného Tabuku, potřeboval hodně materialu, hlavne na přesun tam, cesta byla více než 1000 km, , někteří kteří s ním jít chtěli, neměli nic na přepravu, titi lide jsou známí jako „ naříkající „ ( bakka’in), armáda sama byla nazývána armáda strasti ( usrah) .
Abdur Rahman daroval sto awqiyyah zlataa Umar ibn al Khattab řekl Prorokovi: já vidim že abdur rahman děla špatně, on nenechal nic pro svou rodinu. Nechal si něco pro rodinu, zeptal se ho Prorok, Ano, odpověděl Abdur Rahman, nechal jsem pro ne více a lepšího, kolo, zeptal se Prorok? Co Allah a Jeho Prorok slíbili na výživu, laskavost a odměnu.

Jednou Abdur vedl modlitbu místo Proroka, coz pro nej byla velká čest. První rakah byla skoro kompletni, když prorok přišel , a modlil se za abdur rahmanem, je něco lepšího než dělat mama pro Proroka…

Když Prorok zemřel , Abdur RAhman pomáhal jeho rodině , chodil s nimi kdekoli potřebovali, podnikl s nimi hajj .
Podporoval muslimy a prorokovy manželky . jednou prodal kus země za 40 tisíc dinarů a rozdělil je mezi Banu Zahrah( příbuzní Prorokovy matky Aminy ), chude muslimy a manželky proroka. Když Aisha obdržela tyto peníze ptala se kdo poslal tyto peníze , a bylo jí řečeno že abdur Rahman , at mu Allah žehná.

Byl nejbohatší ze společníků proroka, a jeho bohatství stále rostlo, vozil karavanou pro lidi z mediny mouku, oblečení, …..

Jednou bylo slyšet rachocení přicházející z druhé strany Mediny, byla to jeho karavana sestávající se z 700 velbloudů.
Aisha se ptala, co se děje v Medině a bylo jí řečeno, že je to karavana Abdur Rahmana který přijel ze Sýrie,ona se ptala, to karavana děla cely ten rámus, ano Umm muminin , matko věřících, je to 700 velbloudů.

Aisha řekla, slyšela jsem proroka říkat : vidím Abdur Rahmana ibn Awf vstupující do Ráje velmi pomalu, proč pomalu, proč ne rychle skákajícího s časnými společníky proroka..

Na velkem festivalu charity vse z teto karavany rozdelil mezi lidi mediny a okolí.
To ukazuje jeho skvelý charakter. Jeho štědrost neměla hranic. Daval otevřeně i skrytě.
Někteří ríkají, že na cestě Allah nechal 40 tis dirhamů stříbra , stejné množství dirhamů zlata, 200 awqiyyah zlata , 500 koní pro mujahidin , 1500 velbloudů pro jinou skupinu mujahidin , 400 dinarů zlata těm co přežili badr a ohromne dědictví Ummahaat al mumunin .

Aisha o jeho štědrosti řekla , at mu ALLAH dá napít vody ze salsabil ( pramen v raji), cele jeho bohatstvi ho nezměnilo.
Jednou mu bylo přineseno jídlo neukončení půstu, podíval se na jídlo a řekl: Musab ibn Umaže byl zabit, byl lepší než ja, …a vzlykal a plakal , že nemohl jíst.

At je Abdéru Rahmanu ibn awf udělena blaženost

Těm, kdož vydávají jmění své na stezce Boží, aniž potom doprovázejí to, co vydali, výčitkami či špatností, těm dostane se odměny u Pána jejich a nemusí mít strach a nebudou zarmouceni. 2/262

13.02.2008 21:27:32 | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se