« Úvod | Abu Abaydah ibn Jarrah »

Lhaní = těžký hřích

cesta do Pekla
lhani
Zlo ve lhaní

Abu Hurayra vyprávěl, že Prorok řekl, známky pokrytce jsou tři, kdykoli promluví, lže. Kdykoli slíbí, slib poruší, a když mu důvěřuješ, ukáže , že je nečestný.

Tento hadys ukazuje , jak je lhaní velmi špatné, že Prorok ho spojoval s pokrytectvím

V jiném hadysu vyprávěl Abu Hurayra, že Proroko řekl, kdokoli se nevzdá lží a špatných skutků a pomlouváni druhých, Allah nepotřebuje jeho půst .
To ukazuje jak se na lhamí dívá Allah a že nebude náš vztah k němu akceptovat, pokud budeme lhát.

Myslíme si, že když dodržujeme pilíře islámu, jsme skvělí , ale islam má mnoho aspektů .

Během předislámské doby – jahiliyah – ignorance, arabové byli nejhorší lidé na povrchu země, ale se vším zlem , které páchali, lhaní bylo stále pokládáno za hnusný čin.

Pravil Vznešený Bůh: Vy, kteří věříte, Bojte se Boha a buďte s pravdomluvnými!(Korán 9: 119)

od Ibn Masúda, kéž je s ním Bůh spokojen, že prorok, kéž mu Bůh požehná a dá mu mír, pravil: „Pravdomluvnost vede k dobrotě a dobrota vede do ráje. Když muž vytrvale mluví pravdu, jest zapsán u Boha jako poctivec. A lež vede ke zpustlosti a zpustlost vede do ohně. Když muž vytrvale lže, jest zapsán u Boha jako lhář.“
Na tom je shoda.

od Abú Sufjána Sachra ibn Harb, kéž je s ním Bůh spokojen v jeho dlouhém vyprávění, v příběhu o Hérakliovi je, že Héraklius řekl: A co vám - rozumí se prorok, kéž mu Bůh požehná a dá mu mír - přikazuje? Abú Sufján řekl: Řekl jsem: Praví: „Uctívejte Boha jediného, nepřidružujte mu ničeho, a opusťte, co říkají vaši předkové. A přikazuje nám modlitbu a pravdomluvnost, mravnost a rodovou soudržnost.“
Na tom je shoda.


Abdullah ibn Umar vyprávěl, že Prorok řekl: když člověk lže , andělé jdou od něj na míli daleko kvůli jeho nepříjemnému zápachu

Abdullah vyprávěl , že Prorok řekl : pravdivost vede k čestnosti a čestnost vede do ráje, lež a špatnost vede ke zlu ( al-fajur) a to vede do pekla a člověk tak dlouho lže , až je zapsán jako lhář.

Vyprávěl Wathila bin Al Asqa , prorok řekl, opravdu nejhorší lež je říkat, že jsem něčí syn a při tom to není pravda, nebo prohlašovat ,že jsem měl sen a neměl , nebo mi přidávat něco , co jsem neřekl

Abu Bakr vyprávěl, že Prorok řekl třikrát , nemel bych vás informovat o nejhorším největším hříchu? Rekli jsem o , ano. On řekl : přidávat partnery v uctívání Allaha, být neuctivý k rodičům, a varuji vás proti lhaní.

Tento hadys ukazuje , že lhaní je strašně špatné, protože Prorok spojuje lhaní na stejnou úroveň jako přidružováni k Allahovi, což je největší hřích, který Allah nikdy neodpouští.

A dávají božstvům, o nichž ničeho nevědí, podíl z toho, co jsme jim uštědřili. Při Bohu, věru dotázáni budete na to, co jste si vymyslili!16/56

Lhaní je ohromný hřích , který odstraňuje požehnání z našich životů


16.02.2008 09:52:46 | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se