« Úvod | Lhaní = těžký hřích »

Talhah ibn Ubaydullah

2047603365_c86ac1767b
Talhah ibn Ubaydullah
Vracející se do Mekky ve spěchu po výletě v Sýrii, se Talhah ptal své rodiny. Stalo se za dobu co jsem byl pryč něco v Mekce? Ano, Muhammad ibn abdullah prohlásil , že je Prorok a Abu Quhafah ( abu Bakr ) ho následoval.

Znával jsem Abu Bakra , je to laskavý muž, čestný , rádi jsme seděli v jeho společnosti kvli jeho vědomostem z kurajšovské historie

Později šel Talhah za Abu BAkrem a ptal se : je to pravde co se ríká , že Muhammad je posel a ty ho následuješ, ano odpověděl a šli spolu za muhammadem .
Talhah vyprável Abu bakrovi příběh od jednoho muže ze syrie , který mu řekl , že někdo nazývaná Ahmad se objevil v mekce a že je to poslední prorok, řekl mu také že ten prorok bude muset opustit mekku a migrovat do černé země , voda, palmy stromy, ….

Abu Bakr byl překvapen touto historku, dosli k Prorokovi, kde Talhah pronesl šahádu a stel se čtvrtým kdo přijal islám po představení Abu Bakrem .

Kurajšovci byli ohromení že talhah přijal islam.
Nejvíc zděšená a neštastná byla jeho matka , doufala, že se jednoho dne stane lídrem komunity pro svůj charakter . Všichni se ho snažili přemluvit aby toto náboženství opustil.
Masud ibn Kharash vyprávěl story o útoku na talhaha zatímco byli mezi Safa a Marwa , jak zástup lidí se na něj vrhal a bičoval ho , kurajšovci nepřstavali a talhah byl obvázán provazem , stejne tak s ním Abu BAkr a byli biti a mučeni .

Roky ubíhali a talhah se stak váženým muslimem , byl nazýván živým mučedníkem , prorok ho také nazýval Talhah Dobrý a Talhah Štědrý.

Jméno živý mučedník získal během bitvy uhud , bitvu badr zameškal .
V bitvě u Uhud , kdy muslimové byli ve zmatku v začátku nepokojů, prorok se dostal do nebezpečí, bylo zde 11 ansar na jeho strane a 1 muhajir talhah ibn Ubaydullah .
Prorok vyšplhal na horu horlivě pronásledován jedním mushrikun , prorok vykřikl: kdo odrazí od nas tyto lidi bude obyvatel ráje, talhah vykřik, o, posle Allaha.
Prorok odpověděl, ne drž se své pozice .
Jeden ansar se dobrovolně přihlasil a prorok souhlasil, bojoval dokud nebyl zabit , to se opakovalo dokud nezbyl jenom talhah a prorok mu tedy dovolil ho bránit a talhah šel do bitvy , během tohoto času byli zlomeny prorokovy zuby , rozbité čelo rty plné krve, ,,,,
Talhah odehnal nepřátele a vratil se pomoci prorokovi.

Abu Bakr řekl , ja a abu ubayd ibn al jarrah jsme byli v té době daleko, když jsme se přiblížili,prorok nám řekl at ho nechame a jdeme za společníkem talhahem .

TAlhah byl také velmi zranem , s mnoha ranami.
Abu bAkr řekl, ze tento den patril talhahovi.

Talhah byl úspěšný obchodník který cestoval velmi mnoho .
Jednou mel celou noc obavy , co ma udelat se 700000 dirhamy, jeho žena umm Kulthum , dcera abu bakra mu řekla at se netrápí a rozdělí je mezi komunitu a přátele, on jí odpověděl at ji Allah žehna , ze je skvěla dcera zázračného muže .

Je vypráveno, že jednou za ním přišel muž a žádal o pomoc, talhah byl velmi štědrý, a samozršejmě mu pomohl .

Semínka problémů byli zasety během chalífátu Uthmana , mnoho lidí bylo proti němu, a proto ho zabili v jeho dome při četbě koranu.
Poté se stal chalifou Ali , který se tomu bránil, lidé od něk požadovali najít viníky vraždy uthmana , což ale nebylo tak jednoduché
Talhah a Zubayr se setkali s Aishou v mekce , která byla velmi šokována smrtí uthmana , z mekky se talhah zubayr a aisha vydali i s velkýmm zástupem následovačů, keří chtěli smrt uthmana pomstít do Bashrah .

Oba tábory se setkali na místě zvanem Kuraybah, blízko BAsrah .
Ali plakal , když videl Aisha, matku věřících v čele armády , která nyní bojovala proti němu a když idel talhah a zubayra , dva velmi uzavřené přátele s prorokem, zavola je k sobě ., oni přisli a Ali řekl Talhah : o talhah ty jsi přišel s manželkou proroka bojovat pří ní , a zubayrovi řekl , prosím Allaha , pamatuješ si den kdy prorok se ptal jestli miluješ aliho a ty jsi řekl , proč bych neměl mít rád svého příbuzného s nekoho kdo následuje mé náboženství.
Ali pokračoval a připomínal jim bratrství a víru a poté oba z této války odstoupili, odešli protože viděli tuto situaci i v jiném světle.

Když odešli, muž jménem Amr ibn Jarmouz šel za zubayrem a sprostě ho zabil zatímco se modlil. Talhah byl zabit šípem udajně vystřeleným Marwanem , bratrancem Uthmana , který byl slepý a vzteklý , který žádal pomstu pro svého příbuznéhu.

Bitva velblouda, jak byla nazývána se blížila ke konci a Aisha si uvědomila , že udělala chybu.
Když mrtvi z teté bitvy byli prineseni dohromady, ali pro ne udělal pohrebni modlitbu pro všechny i pro ty , co byli proti němu, velmi těžko se loučil s talhah a zubayr

Řekl, já opravdu doufám, že talhah , zubayr a uthman budou mezi temi, o kterých Allah řekl

hrudí jejich jim veškerou zášť vyrveme a budou na lehátkách bratrsky odpočívat a druh na druha se dívat, 15/47

Pak se podíval ma hroby svých bratrů ve víře a řekl: slyšel jsem Proroka s těmito vlastníma ušima jak říká: Talhah a Zubayr jsou mí společníci v Ráji

17.02.2008 09:41:01 | stálý odkaz
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se